Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hierboven rood gekleurd: de Bisschopsdreef op een kaart van 1777: de Ferrariskaart (die online volledig te bekijken is hier op deze website!

Een stukje geschiedenis

 

In 1720 kocht de bisschop Hendrik Van Susteren het kasteel en richtte het in als zijn buitenverblijf. Zijn opvolger bisschop Jan-Baptist de Castillion heeft er weinig aan veranderd. Bisschop Jan Robert Caïmo daarentegen maakte er werk van. In 1762 vroeg hij toelating aan Sint-Kruis “tot maeken van eene nieuwe dreve lopende en getrocken in linea recta vanop den thooren van het casteel te Roijegem tot op den gonne van den hallen thooren der Stadt Brugge”. Door de lange onderhandelingen om de weiden af te kopen, startte de aanleg van de dreef pas een jaar later.

Ontstaan van de dreef

 

Bij de aanleg bestond de dreef uit een driedubbele geschrankte bomenrijen. Door de verkaveling na de 2eWereldoorlog, zijn de buitenste bomenrijen aan weerszijden verdwenen. De afstand tussen zomereiken bedraagt 2,5 roede (= 9,60m) over een lengte van 750 meter, van de Polderstraat tot aan de Gemene Weideweg. De Dreef telt ongeveer 300 eiken. In 1988 heeft de Groendienst van Brugge een stamboring laten uitvoeren die bevestigde dat de bomen zijn aangepland omstreeks 1760.

 

De geboortesteen

Aan Polderstraat werd het domein afgebakend door paaltjes met een ketting. Op de middelste paal aan de linkerzijde onderaan, staan 4 cijfers gebeiteld: “1763”. Dit is de geboortesteen van de dreef. Deze paaltjes zijn uit hetzelfde vulkanische steen gebeiteld als de beelden die Pieter Pepers ontwierp voor de tuin van het kasteel.